استودیو سوران
نمای حرفه ای و جذاب کسب و کار شما
خدمات دپارتمان
چــــرا تیـــــم ما ؟
سر وقت بودن
تحویل به موقع و با سرعت کار نشان
از متعهد بودن و مسئولیت پذیری
استودیو برای انجام پروژه هاست.
مهارت و دانش روز
مهارت یعنی افراد برای هر
درخواست مشتری و چالشی
از پیش ایده و برنامه داشتن.
پشتیبانی مداوم
همراه بودن با مشتری و برنامه ریزی
مشخص برای مراحل پیش روی کار
حتی بعد از اتمام و تحویل پروژه.
مـــــتدولــــوژی ها
ســــاختار تیــــم و اعـضا
ابوالفضل خداخواه
مدیر دپارتمان
مرتضی خضری
طراح هویت بصری
امین درتاج
توسعه بازار
محسن لطفعلیخانی
طراح UI/UX
سید امیر صابری
تصویرساز
مسعود مغاری
کارشناس تولید محتوا
امیرسبحان چراغی
کارشناس تولید محتوا
سیده مریم شکری
کارشناس تولید محتوا
مهرشاد گلابچی
کارشناس تولید محتوا
حسین رضی پور
طراح UI/UX
پیوستن به تیم ما

استودیوی شرکت سوران همواره مشتاق همکاری با شماست، تا بتوانیم در کنار هم آینده ای روشن برای خودمان و دیگران بسازیم.

درخواست مشاوره رایگان
چنانچه می خواهید قرار ملاقاتی جهت مشاوره با کارشناسان ما داشته باشید می توانید از طریق دکمه زیر یک قرار ملاقات تنظیم کنید منتظر شما هستیم....