پروژه های موفـــــــق
طراحی و اجرای پک هدایای سازمانی بیمه صفای آرامش فردا
طراحی وب سایت سنجش فناوری خاورمیانه
طراحی وب سایت توانمندسازان
طراحی وب سایت لوتوس مال
طراحی سامانه ارزیابی و اعتبارسنجی
انجام داشبورد مدیریتی صندوق توسعه فناوری های نوین
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت سوران
Content Management
مدیریت محتوای صندوق توسعه فناوری های نوین
Application
طراحی اپلیکیشن تینت
User Interface
طراحی هویت بصری صندوق توسعه فناوری های نوین
User Interface
طراحی وب سایت جایزه مصطفی
Visual Brand Identity
طراحی لوگو و هویت بصری بیمزآپ
پروژه های بیشتر