پروژه
طراحی وب سایت توانمندسازان

کارفرما :
توانمندسازان

شرکت توانمندسازان با استفاده از تجربیات چند ساله و ظرفیت مشاوران خبره خود، درحوزه تجاری سازی فناوری توانسته است نسبت به شناسایی چالش های پیشروی شرکت های دانش بنیان و تیم های فناور اقدام نماید. مسئولیت پذیری و انجام تعهدات بکارگیری علم روز کسب و کار بالابردن سرعت و دقت در خدمت رسانی

همچنین توانسته اند با استفاده از ظرفیت های پارک فناوری پردیس و ارتباط با دستگاه های حاکمیتی و نهادهای اثرگذار در حوزه فناوری، همانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های جسورانه، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مرتبط، فضای تعاملی و همکاری مناسبی را بین شرکت های دانش بنیان و تیم های خلاق و فنآور با سرمایه گذاران و دستگاه های اجرایی و صنعتی متقاضی فناوری ایجاد نمایند. همچنین استفاده از مدل های متنوع تامین مالی و تجاری سازی فناوری به برقراری ارتباط موثر بهینه تر سرمایه پذیران و سرمایه گذاران در فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیری کمک شایانی کرده است.

در طراحی وب سایت توانمندسازان معرفی ویژگی های این شرکت در جایگاه مناسب ترسیم شده است و همچنین با داشتن بخش های مختلف و طراحی جذاب باعث ترغیب بیشتر مخاطبان می شود. و در طراحی این سایت سعی  شده که نوع نگاه سازمانی حاکم بر شرکت و همچنین پرسونای مخاطبانی که از سایت بازدید دارند در نظر گرفته شود.

پروژه های مشابه