پروژه
سایت فاینو

کارفرما :
فاینو
معمولا نرم افزارهایی که بصورت اختصاصی برای گروهی خاص از بازار فعالیت می کنند از وبسایت خود تنها برای نشان دادن تمایزات خود و پاسخ به پرسش هایی که در ذهن مخاطبان شان است، بهره می گیرند. مهم تر از این، یک معرفی کامل از نیازی که آن نرم افزار مرتفع می کند و راهکاری برای ارتباط های بعدی با تیم مشاوره باید در دستور کار این وبسایت ها قرار گیرد.
وبسایت فاینو نیز در راستای معرفی نرم افزار فاینو که یک نرم افزار تخصصی حوزه #صندوق_های_مالی است، طراحی و با همین نیت به شکل و شمایل فعلی درآمده است. با سر زدن به آدرس Finosoft.ir می توانید از این وبسایت، بازدید کنید. ما را هم از نظرات خود مطلع فرمایید.


داستان یک چالش از این پروژه
چالش دوم
نام پروژه: سایت فاینو


مشاهده چالش