پروژه
طراحی وب سایت سنجش فناوری خاورمیانه

کارفرما :
شرکت سنجش فناوری خاورمیانه

سنجش فناوری خاورمیانه به عنوان یک سازمان یادگیرنده با تکیه بر قابلیت های پویا و نیروي انسانی متخصص خود به مشتریان کمک میکند تا مسیر صحیح تجاري سازی محصولات را به بهترین وجه ممکن طی نمایند. ارزش های جاری در این شرکت بیشتر مبتنی برامانت داری،دقت و سرعت عمل، خلاقیت و بهره گیری از دانش روز، تعهد و مسئولیت پذیریست.

در طراحی وب سایت سنجش فناوری خاورمیانه معرفی ویژگی های این شرکت در جایگاه مناسب ترسیم شده است و همچنین با داشتن بخش های مختلف و طراحی جذاب باعث ترغیب بیشتر مخاطبان می شود. و در طراحی این سایت سعی  شده که نوع نگاه سازمانی حاکم بر شرکت و همچنین پرسونای مخاطبانی که از سایت بازدید دارند در نظر گرفته شود.

پروژه های مشابه