خدمات Passive شبکه

نحوه ی انجام خدمات passive شبکه و همچنین پشتیبانی آن کار راحتی نیست چون کار بی کیفیت مانند یک سرعتگیر در انجام کار مطلوب وقفه می اندازد. ما به این موضوع کاملا آگاه هستیم، برای همین سعی می کنیم با ارزیابی درست از نقشه و طراحی شبکه و با اجرا و پیاده سازی اصولی ، تضمین  و پشتیبانی درست خدمات، همراهی مطمئن برای سفارش دهنده باشیم.

درخواست خدمت
درخواست خدمت
چنانچه مایل هستید از سوران، این خدمت را دریافت کنید می توانید از طریق زیر اقدام نماﻳﻴد.
شرکت هایی که این خدمت را دریافت نمودند :