شبکه Active خدمات

خدمات اکتیو شبکه همان فعالیت‌های نرم‌افزاری و پیکربندی امن تجهیزات شبکه می‌باشد. تجهیزات اکتیو شبکه باید طوری طراحی شوند که توانایی اعمال یک فرآیند مشخص بر روی سیگنال‌ها و دیتاهای عبوری از شبکه را داشته باشند. تیم ما راهکارهای شبکه و خدمات حرفه ای خود را مطابق با نیازهای مشتری انجام می دهد.

درخواست خدمت
درخواست خدمت
چنانچه مایل هستید از سوران، این خدمت را دریافت کنید می توانید از طریق زیر اقدام نماﻳﻴد.
شرکت هایی که این خدمت را دریافت نمودند :